Lafting

Vi lafter alle typer tømmerprodukter som bolighus, hytter, anneks og gapahuker i hellaft. Stavlaft og slipplaft til garasjer og uthus. Vi har også god erfaring med rundtømmer. (Bildet over viser et anneks laftet i rundtømmer)


Restaurering

Vi har god erfaring med restaurering av tømmerbygg som f.eks. seterhus, stabbur og fjøs. Vi skifter ut råtne stokker og retter opp bygningen.

De aller fleste tilfellene er det håp for!


Om oss
Lilleodden Håndlaft AS holder til i Rendalen. Vi disponerer en hall på 450m² som er tilpasset lafting for å oppnå et best mulig resultat på produktene vi leverer.

Tømmeret vi bruker kommer fra sagbruk i nærområdet, og vi produserer noe selv.

Vi har god kompetanse og har gode samarbeidspartnere. 

Produkter

  • Nøkkelferdige prosjekter i nærområdet.
  • Råbygg, ferdig montert.
  • Byggesett, for deg som vil montere selv.